Strieborné šperky Senelius

Podpora Beánie UK 2010

Dňa 27. novembra 2010 sa konala Prvá univerzitná beánia UK 2010 v priestoroch PKO v Bratislave, kde SENELIUS.SK bol jedným zo sponzorov podujatia.
Prvá univerzitná beánia je tradičné kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré si kladie za cieľ prekračovať hranice fakúlt a vytvárať tak pôdu na spoločné privítanie prvákov na pôde Univerzity Komenského.Projekt je vyústením a pokračovaním snáh o vytvorenie spoločnej beánie celej Univerzity Komenského.

Na začiatku všetkého stál nápad troch študentov, ktorí to celé naštartovali. Prvý ročník podujatia bol zorganizovaný ešte v roku 2005 a odvtedy zaznamenala beánia výrazný kvalitatívny i kvantitatívny progres. Beánia má za sebou úspešnú minulosť, počas ktorej sa značka „Prvá univerzitná beánia“ nezmazateľne zapísala do povedomia nielen študentov Univerzity Komenského. Veríme, že sa beánia bude každým rokom zlepšovať a že tu bude ešte dlho potom, ako my ukončíme štúdium.

Z odovzdávania tomboly:

Беánia UK 1 Beánia UK 2 Beánia UK 3 Beánia UK 4Všetky naše aktivity